Lagere klasse zuiveringsheffing voor zorginstellingen

Onlangs heeft het Gerechtshof Arnhem – Leeuwarden een uitspraak gedaan over de hoogte van een aantal aanslagen zuiveringsheffing voor een zorginstelling in midden Nederland.

 

Het waterschap heft zuiveringsheffing. Bij zuiveringsheffing worden grootwaterverbruikers ingedeeld in aparte klassen. Elke klasse heeft een eigen waterafvalcoëfficiënt. Hierdoor betalen bedrijven en instellingen met een hogere klasse, meer zuiveringsheffing.

 

Veelal vinden waterschappen dat het afvalwater bij zorglocaties alleen huishoudelijk afvalwater betreft. Woon - Zorgcomplexen met bewoners met een minimale zorgindicatie en een grote zelfstandigheid (ook wel bejaardenhuizen) vallen dan ook in klasse acht.

 

Daarentegen geeft deze uitspraak aan dat zorglocaties met zorgbehoevende bewoners (bewoners met een hogere zorgindicatie) aangemerkt kunnen worden als verpleeghuizen. Verpleeghuizen vallen in klasse zeven omdat het bij verpleeghuizen niet enkel huishoudelijk afvalwater betreft.

 

Wij onderzoeken graag voor uw zorginstelling, of de zorglocaties in de juiste klasse zijn ingedeeld. Indien de locaties zijn ingedeeld in een verkeerde klasse, kan dit uw organisatie al snel duizenden euro’s zuiveringsheffing schelen.

Contactpersoon Zuiveringsheffing

Peter Vriend | Belastingteruggaveadviseur | Vastgoedbranche

Tel: 055-3015495 | Mail: p.vriend@consilis.nl

Zuiveringsheffing | Zorgvastgoed | Zorglocaties | Zorginstelling | Vermindering Zuiveringsheffing | Bezwaar Zuiveringsheffing | Zuiveringsheffing Waterschappen | Zuiveringsheffing klasse | Vermindering Zuiveringsheffing