Teruggave energiebelasting & zorginstelling

Veel zorginstellingen komen in aanmerking voor teruggave energiebelasting. Uit ons marktonderzoek blijkt dat een groot deel van de zorginstellingen niet op de hoogte is van deze teruggave regeling(en).  De meeste zorginstellingen zijn grootverbruikers van elektra en gas, de energieafrekening is dan ook een behoorlijke kostenpost. De energiebelasting is een groot component van deze kostenpost en verdient de nodige aandacht.  Consilis kan middels een Quick Scan in kaart brengen of uw zorginstelling in aanmerking komt voor teruggave energiebelasting en deze waar mogelijk realiseren.

No cure? No Pay!

Hoe werkt het?

- Uw instelling betaalt energiekosten

- Uw instelling heeft volgens de Quick Scan recht op een teruggave

- Consilis verzorgd de aanvraag bij de Belastingdienst

- De Belastingdienst beoordeeld de aanvraag

- Consilis stort het bedrag van de teruggave op de juiste rekening

De voordelen!

-   Grote kans op een teruggave dankzij onze juridische expertise
-   Een niet begrote teruggave van een relatief hoog bedrag
-   No cure? No pay! Geen resultaat? Geen kosten! 
-   Een teruggave mogelijk met een aantal jaren terugwerkende kracht
-   Indien gewenst kan Consilis jaarlijks de teruggave verzorgen

Meer informatie over de teruggave energiebelasting regelingen voor zorginstellingen.

 

WKK-installaties

Veel zorglocaties maken gebruik van een eigen warmtekrachtkoppelingsinstallatie (WKK-installatie). Bij een WKK-installatie wordt op een brandstof (vaak aardgas) tegelijkertijd warmte en elektriciteit opgewekt. Behaald de WKK-installatie een elektrisch rendement van minimaal 30%, dan heeft uw zorginstelling mogelijk recht op een vrijstelling en teruggave van energiebelasting.

 

Vermindering energiebelasting (voorheen heffingskorting)

Heeft uw zorglocatie één energieaansluiting en verdeeld deze aansluiting stroom over meerdere WOZ-objecten? Dan kan er mogelijk een beroep worden gedaan op de misgelopen vermindering energiebelasting. Deze regeling is vaak van toepassing bij extramurale- en aanleunzorglocaties.

 

Onterecht blokverwarmingstarief

Als er in een complex meerdere woningen met een gezamenlijke gasmeter zitten, brengen energiebedrijven vaak een blokverwarmingstarief voor de energiebelasting in rekening. Daardoor brengen zij mogelijk te veel energiebelasting in rekening.

 

Samenvoegen van meerdere energieaansluiting op één WOZ-object

Heeft uw zorginstelling meerdere gas- of elektriciteitsaansluitingen binnen dezelfde onroerende zaak? Dan moeten de verbruiken van deze aansluitingen mogelijk bij elkaar op worden geteld (samenvoeging). Aansluitingen binnen één WOZ-object gelden voor de energiebelasting namelijk als één aansluiting. Samenvoeging is daarom volgens diverse energieleveranciers verplicht.

 

Graag helpt Consilis Belastingadvies uw zorginstellingen bij het correct aanvragen en het maximaal realiseren van de teruggave mogelijkheden. 

 

Contact Consilis Belastingadvies:

Tel: 055-3015495

Mail: info@consilis.nl