Vrijsteling of vermindering onroerendzaakbelasting verpleeg- en verzorgingshuizen

Onroerendzaakbelasting bestaat uit een eigenaren- en een gebruikersdeel. In 2006 is het gebruikersdeel voor woningen afgeschaft. Veelal worden verpleeg- en verzorgingshuizen als zijnde niet-woning aangemerkt. Eind 2013 heeft de Hoge Raad in twee arresten, bruikbare richtlijnen gegeven waarmee kan worden vastgesteld of verpleeg- en verzorgingstehuizen aangemerkt moeten worden als zijnde woning of niet woning.

 

'Duurzaam verblijf in een verpleeg- of verzorgingstehuis heeft voor de bewoners een woon karakter.'

 

Vrijstelling OZB-gebruikersdeel
De ruimtes van een zorgcomplex die in hoofdzaak tot woning dienen of in hoofdzaak dienstbaar zijn aan woondoeleind hebben een vrijstelling voor het OZB-gebruikersdeel. Als tenminste 70% van ruimtes dienen tot woning dan wel dienstbaar zijn aan woondoeleinden, kan het gehele complex aangemerkt worden als zijnde woning en vervalt daarmee het OZB-gebruikersdeel voor dit complex.

 

Woondelenonderzoek en bezwaar
Consilis Belastingadvies maakt graag voor de belanghebbende zorginstelling aannemelijk welke ruimtes behoren tot wonen en niet-wonen door middel van een woondelenonderzoek. Hierbij worden de oppervlaktes van alle ruimtes van het complex uitgesplitst en toegekend tot woning of niet-woning. Zelfs het gebruik van het parkeerterrein wordt hierin meegenomen. Na het uitvoeren van een woondelenonderzoek zet Consilis Belastingadvies de procedure voort door een correct bezwaarschrift op te stellen en in te dienen bij de heffingsambtenaar. Een belastingvoordeel van vele duizenden euro’s is hierbij geen uitzondering.

Contactpersoon zorginstellingen

Peter Vriend | Belastingteruggaveadviseur | Vastgoedbranche

Tel: 055-3015495 | Mail: p.vriend@consilis.nl