Regeling Vermindering Verhuurderheffing

De Regeling Vermindering Verhuurderheffing Verduurzaming (RVV Verduurzaming) is een belastingregeling voor verhuurders met meer dan 50 woningen. De verhuurder komt in aanmerking voor fiscaal voordeel voor investeringen die na 1 januari 2019 worden gedaan.

 

De heffingsvermindering wordt ook mogelijk voor het aardgasvrij maken van huurwoningen. Daarnaast is het uitgangspunt de heffingsvermindering te baseren op verbeteringen in de energieprestaties van een huurwoning. Dit gebeurt door een vergelijking te maken van het niveau voor en na de renovatie met minimaal drie stappen verbetering in de Energie-index. 

 

Voorwaarden

De RVV Verduurzaming is geen subsidie maar een fiscale regeling. De verhuurder vraagt geen subsidie aan. Maar meldt een 'voorgenomen investering' De verhuurder komt in aanmerking voor de RVV als:

 

- De verhuurder in bezit is van meer dan 50 huurwoningen onder de liberalisatiegrens.

- De huurprijs niet hoger is dan de liberalisatiegrens (in 2019 is de liberalisatiegrens €720,42 kale huur).

- De verhuurder verhuurdersheffing dient te betalen.

- De woning energetisch verbeterd wordt met minimaal 3 stappen in de Energie-Index.

- Alle woningen een Energie-Index krijgen van 1,40 of energieprestatie-indicatie hebben van B of hoger.

- De verhuurder een minimale investering doet per woning. 

- De verhuurder ervoor zorgt dat de renovatiewerkzaamheden binnen 3 jaar na aanmelding zijn afgerond. 

 

Contact Consilis Belastingadvies

Tel: 055-3015495

Mail: info@consilis.nl