Teruggave energiebelasting & vastgoedorganisaties

Veel vastgoedorganisaties komen in aanmerking voor teruggave energiebelasting. Uit ons marktonderzoek blijkt dat een groot deel van deze ondernemingen niet op de hoogte is van deze teruggave regeling(en).  De meeste vastgoedbedrijven zijn grootverbruikers van elektra en gas, de energieafrekening is dan ook een behoorlijke kostenpost. De energiebelasting is een groot component van deze kostenpost en verdient de nodige aandacht. Consilis kan middels een Quick Scan in kaart brengen of uw vastgoedorganisatie in aanmerking komt voor teruggave energiebelasting en deze waar mogelijk realiseren.

No cure? No Pay!

Hoe werkt het?

- Uw instelling betaalt energiekosten

- Uw instelling heeft volgens de Quick Scan recht op een teruggave

- Consilis verzorgd de aanvraag bij de Belastingdienst

- De Belastingdienst beoordeeld de aanvraag

- Consilis stort het bedrag van de teruggave op de juiste rekening

De voordelen!

-   Grote kans op een teruggave dankzij onze juridische expertise
-   Een niet begrote teruggave van een relatief hoog bedrag
-   No cure? No pay! Geen resultaat? Geen kosten! 
-   Een teruggave mogelijk met een aantal jaren terugwerkende kracht
-   Indien gewenst kan Consilis jaarlijks de teruggave verzorgen

Meer informatie over teruggave energiebelastingregelingen voor vastgoedorganisaties.

 

WKK-installaties

Sommige complexen maken gebruik van een eigen warmtekrachtkoppelingsinstallatie (WKK-installatie). Bij een WKK-installatie wordt op een brandstof (vaak aardgas) tegelijkertijd warmte en elektriciteit opgewekt. Behaald de WKK-installatie een elektrisch rendement van minimaal 30%, dan heeft uw vastgoedorganisatie mogelijk recht op een vrijstelling en teruggave van energiebelasting.

 

Vermindering energiebelasting (voorheen heffingskorting)

Heeft uw vatgoedorganisatie een vastgoedcomplex één energieaansluiting en verdeeld deze aansluiting stroom over meerdere WOZ-objecten? Dan kan er mogelijk een beroep worden gedaan op de misgelopen vermindering energiebelasting. 

 

Onterecht blokverwarmingstarief

Als er meerdere WOZ-objecten achter een gezamenlijke gasmeter zit, brengen energiebedrijven vaak een blokverwarmingstarief voor de energiebelasting in rekening. Daardoor brengen zij mogelijk te veel energiebelasting in rekening.

 

Samenvoegen van meerdere energieaansluiting op één WOZ-object

Heeft uw vastgoedorganisatie een complex waarbij meerdere gas- of elektriciteitsaansluitingen binnen dezelfde onroerende zaak zijn gevestigd? Dan moeten de verbruiken van deze aansluitingen mogelijk bij elkaar op worden geteld (samenvoeging). Aansluitingen binnen één WOZ-object gelden voor de energiebelasting namelijk als één aansluiting. Samenvoeging is daarom volgens diverse energieleveranciers verplicht.

 

Graag helpt Consilis Belastingadvies uw vastgoedorganisatie bij het correct aanvragen en het maximaal realiseren van de teruggave mogelijkheden. 

 

Contact Consilis Belastingadvies:

Tel: 055-3015495

Mail: info@consilis.nl