Wat is energiebelasting?

Energiebelasting, ook wel Ecotax genoemd, is een belasting die u betaalt over elke kWh stroom of m3 gas die wordt verbruikt. Bij verbranding van fossiele brandstoffen, komen schadelijke stoffen in het milieu terecht. De overheid wil daarom graag dat er zuinig en efficiënter wordt omgegaan met energie. Ter compensatie van de schade die wordt aangericht aan het milieu en ter stimulering om efficiënter met energie om te gaan, wordt er energiebelasting geheven.
 
Voor bedrijven en (Non-profit) instellingen is er in veel gevallen een teruggave of vrijstelling van energiebelasting mogelijk.

Voor particulieren is er geen teruggave energiebelasting mogelijk, tenzij u een huurder bent en zelf energie opwekt door middel van zonnepanelen op uw huis. In deze situatie kunt u vrijstelling krijgen van energiebelasting. De huurder moet zelf de panelen hebben geplaatst (of laten plaatsen) en zelf in het gehuurde huis wonen.
 
Verhuurders die zonnepanelen op een huurwoning hebben geplaatst en daarmee elektriciteit leveren aan de huurder, hebben ook recht op een vrijstelling van energiebelasting op de stroom die met de zonnepanelen is opgewekt.

 

 

Consilis is dé specialist op het gebied van teruggave energiebelasting. Consilis biedt de volgende diensten aan:
- U erop wijzen dat er mogelijk recht is op een teruggave energiebelasting;
- Het toetsen of er daadwerkelijk recht is op een teruggave energiebelasting;
- Controleren van de energieafrekeningen
- Het indienen van vrijstellings- en teruggave energiebelasting verzoeken;
- Het innen van de te veel betaalde energiebelasting bij de Belastingdienst.

Dit alles gebeurt op basis van ‘No cure? No Pay!’

Kortom Consilis is de spin in het web tussen u of uw organisatie, de energieleverancier en de Belastingdienst.

E-mail:  info@consilis.nl
Tel:        055-3015495