Vrijsteling of vermindering onroerendzaakbelasting recreatiewoningen

Onroerendzaakbelasting bestaat uit een eigenaren- en een gebruikersdeel. In 2006 is het gebruikersdeel voor woningen afgeschaft. Veelal worden recreatiewoning als zijnde niet-woning aangemerkt. Recent heeft de Hoge Raad in twee procedures bruikbare richtlijnen gegeven waarmee kan worden vastgesteld of een recreatiewoning aangemerkt moeten worden als zijnde woning of niet woning.

 

''Recreatiewoningen zijn op zichzelf beschouwd naar aard en inrichting zowel bestemd als geschikt om enigszins duurzaam voor menselijke bewoning te dienen. Zij zijn daarom aan te merken als woning.''

 

(Hoge Raad september 2016)

 

Vermindering Onroerendzaakbelasting bij wonen

Uw gemeente dient bij de OZB-aanslag de uitkomsten de arresten vanuit de Hoge Raad toe te passen. Bent u eigenaar van een recreatiepark en kan meer dan 70% van de WOZ-waarde toegekend worden aan woondelen? Dan mag de gemeente u voor de OZB enkel aanslaan als eigenaar tegen het woontarief. Ook mag de gemeente dan geen gebruikersbelasting heffen. 

 

Woondelenonderzoek en bezwaar
Consilis Belastingadvies maakt graag voor uw recreatieparkaannemelijk welke delen behoren tot wonen en niet-wonen door middel van een woondelenonderzoek. Hierbij worden de waarden van alle objecten uitgesplitst en toegekend tot woning of niet-woning. Na het uitvoeren van een woondelenonderzoek zet Consilis Belastingadvies de procedure, indien mogelijk, voort door een correct bezwaarschrift op te stellen en in te dienen bij de heffingsambtenaar. Een belastingvoordeel van duizenden euro’s is hierbij geen uitzondering.

Contact Consilis Belastingadvies

Tel: 055-3015495 | Mail: info@consilis.nl