Recreatieparken recht op teruggave Belasting op Leidingwater

Uit diverse praktijksituaties is gebleken dat er bij meerdere recreatieparken te veel belasting op leidingwater in rekening is gebracht door het waterbedrijf. Laat uw waterafrekening controleren door een Consilis Belastingadviseur.

 

Tarief belasting op leidingwater
Hoeveel uw recreatiepark aan belasting op leidingwater moet betalen is afhankelijk van het aantal kubieke meters water dat wordt verbruikt. Per 1 januari 2015 wordt er alleen belasting op leidingwater geheven over de eerste 300 m3. Verbruikt uw recreatiepark meer dan 300 m3 per WOZ-object, dan betaald uw recreatiepark enkel over 300 m3 per WOZ-object belasting op leidingwater.

 

Verbruikt uw recreatiepark meer dan 300 m3 leidingwater per jaar per WOZ-object? Dan is het de moeite waard om de waterrekening te laten controleren!

 

Belastingteruggave & Belastingbesparing
Bij controle is gebleken dat het waterbedrijf niet in alle gevallen rekening houdt met het heffingsmaximum van 300 m3. Hierdoor wordt er in sommige situaties te veel belasting op leidingwater in rekening gebracht. Het teveel in rekening gebrachte belasting op leidingwater kan Consilis Belastingadvies met een aantal jaren terugwerkende kracht voor u terugvorderen. Door deze correctie door te voeren bespaart uw recreatiepark ook op de komende afrekeningen. Teruggaven en besparingen van duizendeneuro’s zijn hierbij geen uitzondering.

 

Contactgegevens Consilis Belastingadvies

Tel: 055-3015495 | Mail: info@consilis.nl